Selecteer een pagina

Online Coaching, Talent Management,
HR-Tech Platform, Organisatieadvies

Iedereen heeft talent! Wij helpen je te identificeren welke talenten je in huis hebt, welke persoonlijkheidskenmerken je bezit en welke waarden belangrijk voor je zijn. Want individuen en organisaties floreren vooral als mensen worden ingezet op hun talent. Voor het inventariseren en onderzoeken van de mogelijkheden hanteren wij testmodellen die ontwikkeld zijn door onze psychologen en testontwikkelaars. Alle tests, onderzoeken en rapporten worden door Online Talent Manager en Belbin gefaciliteerd en voldoen aan de gestelde eisen qua betrouwbaarheid en validiteit. Uitproberen?

Ervaar de kracht van data in je organisatie! Online Talent Manager is sinds november 2020 onderdeel van de Interface Groep en biedt door die samenwerking het meest brede data gedreven HR-Tech Platform “Online Talent Manager”. Dit HR-Tech Platform ondersteunt mens en organisatie in het ontdekken, ontwikkelen, beoordelen en mobiliseren van talenten. Door inzet van Online Talent Manager stuur je op gedrag en resultaat. Daardoor zorg je dat medewerkers en management zich willen ontwikkelen. Zowel op korte als op lange termijn. Het Platform biedt een praktische, data gedreven en mensgerichte aanpak. Interesse?

Aandachtspunten

De Stress Ervarings Tool (SET) is een nieuw samengestelde tool om de mentale kracht van een persoon of organisatie in kaart te brengen. De tool bestaat uit zeven onderdelen of dimensies. Uniek aan deze tool is de wijze waarop zowel werk- als privéstress aan bod komen. Vooral de aandacht voor privéstress wordt in veel vragenlijsten niet vanzelfsprekend meegenomen en dus wel in de SET. Ieder onderdeel van de SET belicht de subjectieve stresservaring vanuit een andere invalshoek. Vervolgens geeft het concrete ontwikkeltips om de draagkracht te verhogen dan wel de draaglast te verlagen en zo de ontwikkeling van een burn-out te voorkomen.

Visie, Mens & Organisatie

Mensen bepalen de duurzaamheid en het succes van een organisatie. In tijden van onzekerheid, werkdruk en werkstress ligt het gevaar op de loer van substantiële uitval, ontevredenheid en passiviteit. Het goed managen, monitoren, organiseren, opleiden, coachen en trainen van het menselijk kapitaal is daarom belangrijker geworden dan ooit. Hoe haal je het maximale uit management, teams en medewerkers en breng je een organisatie daadwerkelijk vooruit? Hoe weet je de juiste mensen op de juiste plek in te zetten en aan je te binden? Met onze Talent Management tools kunnen wij jullie helpen om van deze trajecten een duurzaam succes te maken.

Hans van Batenburg MBA

Nobco geregistreerd

Loopbaan coach
Business coach
Organisatieadviseur

‘Het doel van een organisatie is om gewone mensen in staat te stellen buitengewone dingen te doen.’
Peter Drucker

Online Coach & Counselor

Bij coaching van personen, medewerkers, management en teams, is online contact meer en meer van toepassing. Tevens wordt bij counseling van directeuren, dga’s, bestuursleden en commissarissen, steeds meer ‘het remote leiderschap’ geïntegreerd. Naast fysiek contact faciliteren wij daarom ook online contact, zowel telefonisch als online via stream, video, sms, chat en e-mail, met flexibele responstijden en korte, effectieve online sessies.

Meer weten over online coachen? Maak hieronder je keuze voor meer informatie:

Klaver 4 Organisatieadviseurs coacht het management van bedrijven, organisaties en het publieke domein steeds vaker geheel of gedeeltelijk online (hybride). En met succes. Hoge contactfrequenties blijken een prima compensatie te zijn voor gedeeltelijk wegvallende non-verbale communicatie. Je zet kleinere stappen, maar wel in een hoger tempo. En daarnaast nemen individuele contactmomenten een stuk minder tijd in beslag. Een hybride coaching traject verloopt daardoor snel en efficiënt en kan net zo goed of zelfs soms beter geborgd worden dan bij een louter fysieke coaching. Daarnaast bieden wij een speciaal Executive traject aan voor persoonlijke- zakelijke- en leiderschapsondersteuning. Wij noemen dit “The Performance Way”