Selecteer een pagina

Online Coaching, Talent Management,
HR-Tech Platform, Organisatieadvies

Ervaar de kracht van data in je organisatie! Online Talent Manager is sinds november 2020 onderdeel van de Interface Groep en biedt door die samenwerking het meest brede data gedreven HR-Tech Platform “Online Talent Manager”. Dit HR-Tech Platform ondersteunt mens en organisatie in het ontdekken, ontwikkelen, beoordelen en mobiliseren van talenten. Door inzet van Online Talent Manager stuur je op gedrag en resultaat. Daardoor zorg je dat medewerkers en management zich willen ontwikkelen. Zowel op korte als op lange termijn. Het Platform biedt een praktische, data gedreven en mensgerichte aanpak. Interesse?

Iedereen heeft talent! Wij helpen je te identificeren welke talenten je in huis hebt, welke persoonlijkheidskenmerken je bezit en welke waarden belangrijk voor je zijn. Want individuen en organisaties floreren vooral als mensen worden ingezet op hun talent. Voor het inventariseren en onderzoeken van de mogelijkheden hanteren wij testmodellen die ontwikkeld zijn door onze psychologen en testontwikkelaars. Alle tests, onderzoeken en rapporten worden door Online Talent Manager en Belbin gefaciliteerd en voldoen aan de gestelde eisen qua betrouwbaarheid en validiteit. Uitproberen?

Aandachtspunten

Klaver 4 Organisatieadviseurs coacht het management van bedrijven, organisaties en het publieke domein steeds vaker geheel of gedeeltelijk online (hybride). En met succes. Hoge contactfrequenties blijken een prima compensatie te zijn voor de wegvallende non-verbale communicatie. Je zet kleinere stappen, maar wel in een hoger tempo. En individuele contactmomenten nemen een stuk minder tijd in beslag. Een hybride coaching proces verloopt daardoor snel en efficiënt en kan net zo goed of zelfs soms beter geborgd worden als bij alleen fysieke coaching. Wij testen, coachen en trainen ook leiderschap- en communicatiestijlen.

Visie, Mens & Organisatie

Mensen bepalen de duurzaamheid en het succes van een organisatie. In tijden van onzekerheid, werkdruk en werkstress ligt het gevaar op de loer van substantiële uitval, ontevredenheid en passiviteit. Het goed managen, monitoren, organiseren, opleiden, coachen en trainen van het menselijk kapitaal is daarom belangrijker geworden dan ooit. Hoe haal je het maximale uit management, teams en medewerkers en breng je een organisatie daadwerkelijk vooruit? Hoe weet je de juiste mensen op de juiste plek in te zetten en aan je te binden? Met onze Talent Management tools kunnen wij jullie helpen om van deze trajecten een duurzaam succes te maken.

Hans van Batenburg MBA

Nobco geregistreerd

Loopbaan- & Teamcoach
Corporate Counselor
Business Coach

‘Het doel van een organisatie is om gewone mensen in staat te stellen buitengewone dingen te doen.’
Peter Drucker

Online Coach & Counselor

Bij coaching van personen, medewerkers, management en teams, is online contact meer en meer van toepassing. Tevens wordt bij counseling van directeuren, dga’s, bestuursleden en commissarissen, steeds meer ‘het remote leiderschap’ geïntegreerd. Naast fysiek contact faciliteren wij daarom ook online contact, zowel telefonisch als online via stream, video, sms, chat en e-mail, met flexibele responstijden en korte, effectieve online sessies.

Meer weten over online coachen? Maak hieronder je keuze voor meer informatie:

In elke zakelijke- of arbeidsrelatie zijn meningsverschillen aanwezig. Soms monden deze uit in een conflict. Als een conflict escaleert, wordt het vaak moeilijk om tot een amicable oplossing te komen.  Wat doe je als je geconfronteerd wordt met sluimerende spanning of openlijke conflicten op de werkvloer? Of wanneer je geconfronteerd wordt met conflicten met partners, klanten of relaties? Bemiddeling, procesbegeleiding of mediation worden dan noodzakelijk. Wij kunnen jullie helpen bij het omgaan met bestaande conflicten, maar beter nog helpen wij jullie om conflicten te voorkomen.  Behandel de inhoudelijke kant van het conflict separaat van de intermenselijke verhoudingen tussen de partijen. Bedenk opties voor wederzijds voordeel.