Selecteer een pagina

Coaching & Advies voor Ondernemers

Online Coaching

Business-Coaching: Klaver 4 coacht het management van  bedrijven en organisaties, publieke- en semipublieke lichamen, verenigingen, coöperaties en charitatieve instellingen steeds vaker online. En met succes. De hoge contactfrequentie online blijkt een prima compensatie voor de wegvallende non-verbale communicatie. Je zet kleinere stappen, maar wel in een hoger tempo. En de individuele contactmomenten nemen een stuk minder tijd in beslag. Een coaching proces verloopt daardoor snel en efficiënt en kan net zo goed geborgd worden als bij persoonlijk contact.

Stress-Coaching: Wie te maken heeft met aanhoudende werkstress loopt het risico overspannen te raken en uiteindelijk zelfs in een burn-out te belanden. Als stress coach helpen we de oorzaken voor aanhoudende stress bloot te leggen en gaan we samen met jou op zoek naar maatregelen die je kunt nemen om deze stress te verminderen. Soms zijn deze heel eenvoudig, maar zie je ze zelf simpelweg niet meer. Hoe eerder je ingrijpt, hoe efficiënter een coaching traject vaak verloopt. Ook dit traject kan prima online. We hebben frequent contact en zijn indien nodig vrijwel altijd online te bereiken.

Onze speerpunten

In elke zakelijke- of arbeidsrelatie zijn meningsverschillen aanwezig. Soms monden deze uit in een conflict. Als een conflict escaleert, wordt het vaak moeilijk om tot een amicabele oplossing te komen. Bemiddeling, procesbegeleiding of mediation worden dan noodzakelijk.

Wij kunnen jullie helpen bij het omgaan met bestaande conflicten, maar liever nog helpen wij jullie conflicten te voorkomen.  Benieuwd hoe we dit doen?

Visie, Mens & Organisatie

Mensen bepalen het succes van een organisatie. In deze tijden van te veel werkdruk en werkstress ligt het gevaar op de loer van substantiële uitval, ontevredenheid en passiviteit. Het goed managen, monitoren, organiseren, opleiden, coachen en trainen van het menselijk kapitaal is daarom belangrijker geworden dan ooit. Hoe haal je het maximale uit management, teams en medewerkers en breng je een organisatie daadwerkelijk vooruit? Hoe weet je de juiste mensen op de juiste plek in te zetten en aan je te binden? Wij kunnen je helpen om van deze trajecten een succes te maken.

Hans van Batenburg MBA

Executive- & Teamcoach
Corporate Counselor
Business Coach

‘Het doel van een organisatie is om gewone mensen in staat te stellen buitengewone dingen te doen.’
Peter Drucker

Online Coach & Counselor

Bij coaching van personen, medewerkers, management en teams, is online contact meer en meer de norm. Tevens wordt bij counseling van directeuren, dga’s, bestuursleden en commissarissen, steeds meer ‘remote leiderschap’ geïntegreerd. Naast face 2 face contact faciliteren wij daarom ook remote contact, zowel telefonisch als online via stream, video, sms, chat en e-mail, met flexibele responstijden en op abonnement basis.

Meer weten? Maak hieronder je keuze voor meer informatie:

Online Contact

Door onze praktische ervaring bij uiteenlopende ondernemingen zijn wij in staat om samen met jou, on the job, de juiste beslissingen te nemen en te focussen op het uitwerken hiervan. Dit geeft richting en drive.

Het is ons doel om MKB-Organisaties beter te laten presteren op het gebied van continuïteit, inventiviteit, effectieve samenwerking, management en leiderschap. Met een duidelijke stip aan de horizon en door de juiste personen op de juiste plekken in te zetten, creëren we een optimale mindset voor jou als ondernemer en een optimale structuur voor je management en medewerkers. Meer weten of een gratis online advies aanvragen?