Selecteer een pagina

Online Coaching, Talent Management, Organisatieadvies

Visie, Mens & Organisatie

Mensen bepalen de duurzaamheid en het succes van een organisatie. In tijden van onzekerheid, werkdruk en werkstress ligt het gevaar op de loer van substantiële uitval, ontevredenheid en passiviteit. Het goed managen, monitoren, organiseren, opleiden, coachen en trainen van het menselijk kapitaal is daarom belangrijker geworden dan ooit. Hoe haal je het maximale uit management, teams en medewerkers en breng je een organisatie daadwerkelijk vooruit? Hoe weet je de juiste mensen op de juiste plek in te zetten en aan je te binden? Met onze Talent Management tools kunnen wij jullie helpen om van deze trajecten een duurzaam succes te maken.

Talent Management helpt je te identificeren welke talenten je in huis hebt. Het maakt duidelijk welke persoonlijkheidskenmerken je bezit en welke waarden belangrijk voor je zijn. Voor het inventariseren en onderzoeken van de mogelijkheden hanteren wij als onderliggende basistestmodellen de Big-Five en MBTI Persoonlijkheid Indicatoren, de Teamrollen en Typologieën van Belbin en de Octogrammen van Quin. Overige tests, onderzoeken en rapporten worden door Online Talent Manager gefaciliteerd. Meer weten?

Aandachtspunten

In elke zakelijke- of arbeidsrelatie zijn meningsverschillen aanwezig. Soms monden deze uit in een conflict. Als een conflict escaleert, wordt het vaak moeilijk om tot een amicabele oplossing te komen.  Wat doe je als je geconfronteerd wordt met sluimerende spanning of openlijke conflicten op de werkvloer? Of wanneer je geconfronteerd wordt met conflicten met partners, klanten of relaties? Bemiddeling, procesbegeleiding of mediation worden dan noodzakelijk. Wij kunnen jullie helpen bij het omgaan met bestaande conflicten, maar beter nog helpen wij jullie om conflicten te voorkomen.  Benieuwd hoe we dit doen?

Klaver 4 Organisatieadviseurs coacht het management van bedrijven, organisaties en het publieke domein steeds vaker geheel of gedeeltelijk online (hybride). En met succes. Hoge contactfrequenties blijken een prima compensatie te zijn voor de wegvallende non-verbale communicatie. Je zet kleinere stappen, maar wel in een hoger tempo. En individuele contactmomenten nemen een stuk minder tijd in beslag. Een hybride coaching proces verloopt daardoor snel en efficiënt en kan net zo goed of zelfs soms beter geborgd worden als bij alleen fysieke coaching. Wij testen, coachen en trainen ook leiderschap- en communicatiestijlen.

Hans van Batenburg MBA

Nobco geregistreerd

Loopbaan- & Teamcoach
Corporate Counselor
Business Coach

‘Het doel van een organisatie is om gewone mensen in staat te stellen buitengewone dingen te doen.’
Peter Drucker

Online Coach & Counselor

Bij coaching van personen, medewerkers, management en teams, is online contact meer en meer van toepassing. Tevens wordt bij counseling van directeuren, dga’s, bestuursleden en commissarissen, steeds meer ‘het remote leiderschap’ geïntegreerd. Naast fysiek contact faciliteren wij daarom ook online contact, zowel telefonisch als online via stream, video, sms, chat en e-mail, met flexibele responstijden en korte, effectieve online sessies.

Meer weten over online coachen? Maak hieronder je keuze voor meer informatie:

Online (Re)Organisatie Advies

Door onze praktische ervaring bij uiteenlopende ondernemingen zijn wij in staat om samen met jou de juiste beslissingen te nemen en te focussen op het on the job uitwerken hiervan. Dit geeft richting en drive. Het is ons ultieme doel om bedrijven en organisaties beter te laten presteren op het gebied van continuïteit, inventiviteit, effectieve samenwerking, management en leiderschap. Daarnaast kunnen we met onze visie voor mens & organisatie een stap extra maken in duurzaamheid. Met een duidelijke stip aan de horizon en de juiste personen op de juiste plekken in te zetten, creëren we een optimale mindset voor jou als ondernemer en een optimale structuur voor je management en medewerkers. Meer weten?