Selecteer een pagina

Stress & Burn-out preventie
Loopbaanbegeleiding
Business Coaching & Counseling

De Stress Evaluatie Tool (SET) is een nieuw samengestelde tool om de mentale kracht van een persoon of organisatie in kaart te brengen. De tool bestaat uit zeven onderdelen of dimensies. Uniek aan deze tool is de wijze waarop zowel werk- als privéstress aan bod komen. Vooral de aandacht voor privéstress wordt in veel vragenlijsten niet vanzelfsprekend meegenomen en dus wel in de SET. Ieder onderdeel van de SET belicht de subjectieve stresservaring vanuit een andere invalshoek. Vervolgens geeft SET concrete ontwikkeltips om de draagkracht te verhogen dan wel de draaglast te verlagen en zo de ontwikkeling van een burn-out te voorkomen.

Iedereen heeft talent! Wij helpen je te identificeren welke talenten er zijn. Het maakt de nature en nurture inzichtelijk en de waarden die belangrijk voor ze zijn. Want individuen en organisaties floreren vooral als mensen worden ingezet op hun talent. Voor het inventariseren en onderzoeken van de mogelijkheden hanteren wij testmodellen die ontwikkeld zijn door onze psychologen en test-ontwikkelaars. Alle tests, onderzoeken en rapporten worden door “Online Talent Manager” en “Belbin.nl” gefaciliteerd en voldoen aan de gestelde eisen qua betrouwbaarheid en validiteit. Uitproberen?

Aandachtspunten

Hybride coaching voor ondernemers. Hoge contactfrequenties blijken een prima compensatie te zijn voor het gedeeltelijk wegvallen van de non-verbale communicatie. Je zet kleinere stappen, maar wel in een hoger tempo. Een hybride coaching traject verloopt daardoor snel en efficiënt en kan net zo goed of zelfs soms beter geborgd worden dan bij een louter fysieke coaching. Onze partners hebben minimaal een HBO of WO achtergrond inclusief 25+ jaren ervaring in diverse ondernemingen, en het managen en adviseren van zowel de menselijke kant als de zakelijke kant van een organisatie. 

Visie, Mens & Organisatie

Mensen bepalen de duurzaamheid en het succes van een organisatie. In tijden van onzekerheid, werkdruk en werkstress ligt het gevaar op de loer van substantiële uitval, ontevredenheid en passiviteit. Het goed managen, monitoren, organiseren, opleiden, begeleiden, coachen en trainen van het menselijk kapitaal is daarom belangrijker geworden dan ooit. Hoe haal je het maximale uit management, teams en medewerkers en breng je een organisatie daadwerkelijk vooruit? Hoe weet je de juiste mensen op de juiste plek in te zetten en aan je te binden? Met onze tools kunnen wij jullie helpen om van deze trajecten een duurzaam succes te maken.

Hans van Batenburg MBA

Nobco geregistreerd

Business coach
Loopbaan coach
HR Organisatieadviseur

De juiste persoon,
op de juiste plek,
in het juiste team!