Selecteer een pagina

Conflict Management

In elke zakelijke- of arbeidsrelatie zijn er meningsverschillen aanwezig. Soms monden deze uit in een conflict. Veel conflicten zijn nog wel intern op te lossen. Maar hoe verder een conflict geëscaleerd is, hoe moeilijker het wordt om tot een amicable oplossing te komen. Bemiddeling, Procesbegeleiding of Mediation worden dan noodzakelijk. Wij kunnen jullie helpen bij het omgaan met bestaande conflicten, maar liever nog helpen wij jullie conflicten te voorkomen. Dit kan door potentiële geschillen te signaleren en een goede afweging te maken hoe daar het beste mee kan worden omgegaan.

Drie typen van conflicten
Het in een vroeg stadium signaleren en in kaart brengen van conflicten ter voorkoming van verregaande escalatie.
We onderscheiden drie typen zakelijke conflicten die (nog) goed te managen zijn.
Substantieel geëscaleerde conflicten:
De partijen zijn (voorlopig) uitgepraat en emoties spelen een grote rol.
Enigszins geëscaleerde conflicten:
De partijen zijn nog 'on speaking terms’.
Potentiële conflicten:
Dit zijn eigenlijk nog geen echte conflicten. Al bij het aangaan van overeenkomsten, afspraken, contracten of verbintenissen kunnen mogelijke geschilpunten al vast in kaart worden gebracht.

PRINCIPIEEL ONDERHANDELEN
Waar men bij positioneel onderhandelen tegenover elkaar staat, wordt bij principieel onderhandelen gezamenlijk naar een oplossing toegewerkt.
We onderscheiden vier onderdelen van principieel onderhandelen.
Scheid de mensen van het probleem. Oftewel: behandel de inhoudelijke kant van het conflict separaat van de intermenselijke verhoudingen tussen de partijen.
Bedenk opties voor wederzijds voordeel. Gezamenlijk brainstormen over mogelijke voordelen die nog niet op tafel liggen, geeft meestal een gevoel van verbondenheid om er samen uit te komen.
Richt op wederzijdse belangen en niet op posities. Dit kader richt zich op de nadelige gevolgen van te veel focus op de eigen posities. Bedenk opties voor wederzijds voordeel.
Propageer het hanteren van objectieve criteria. Voor conflicten waar geen consensus over kan worden bereikt, dient men onafhankelijke criteria te hanteren.

ZAKELIJKE- EN ARBEIDSMEDIATION
Een mediator is neutraal, vertrouwelijk en onpartijdig, begeleidt het gesprek en is zelf geen deelnemer.
Door mediation gaan de scherpe kanten van het conflict af en worden de emoties die spelen geuit en gekanaliseerd.
De betrokkenen gaan met elkaar in gesprek over het conflict en de mediator is neutraal, vertrouwelijk en onpartijdig, begeleidt het gesprek en is zelf geen deelnemer. Door mediation gaan de scherpe kanten van het conflict af en worden de emoties die spelen geuit en gekanaliseerd.
De gevoelens en onderliggende belangen van de deelnemers komen ruim aan bod en over de oplossingen wordt gediscussieerd en overlegd.
Uitgangspunt van mediation is het onderhandelen in de schaduw van het recht.
De partijen kunnen bij mediation in de uitkomst meer bereiken dan in een rechterlijke uitspraak dit vanwege kennis en ervaring voor hun eigen tak van sport op hun eigen specifieke terrein. Dit is een groot voordeel van mediation ten opzichte van reguliere rechtspraak.
De bijeenkomsten vinden meestal plaats bij de mediator in diens praktijk of op plek in een neutraal kantoor.
In een aantal sessies worden de afspraken in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd en ondertekend door de betrokkenen.
De betrokkenen kunnen na de voltooide mediation weer met elkaar door een deur. Uiteindelijk kan bij zakelijke mediation de vaststellingsovereenkomst omgezet worden in een overeekomst van bindend advies die bij een rechter voorzien kan worden van een titel indien alle partijen akkoord zijn.

Wil je meer weten over onze conflict interventie trajecten? Vul dan nu onderstaande contactgegevens in!
En maak gebruik van de mogelijkheid voor een gratis online consult!
Voor meer informatie zijn wij ook mobiel te bereiken: +31 6 33 03 17 42.

RESPONS FORMULIER: CONFLICT MANAGEMENT

Onderwerp:
Velden met een * zijn niet verplicht.